bg.yml 56.3 KB
Newer Older
1
bg:
2
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
3
 direction: ltr
4 5 6 7 8
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
9
   default: "%d-%m-%Y"
10 11
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"
12

Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
13 14
  day_names: [Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота]
  abbr_day_names: [Нед, Пон, Вто, Сря, Чет, Пет, Съб]
15

16
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
17 18
  month_names: [~, Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември]
  abbr_month_names: [~, Яну, Фев, Мар, Апр, Май, Юни, Юли, Авг, Сеп, Окт, Ное, Дек]
19
  # Used in date_select and datime_select.
20 21 22 23
  order:
   - :year
   - :month
   - :day
24 25 26 27

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
28
   time: "%H:%M"
29 30 31 32
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
33

34 35 36 37
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "half a minute"
   less_than_x_seconds:
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
38
    one:  "по-малко от 1 секунда"
39
    other: "по-малко от %{count} секунди"
40
   x_seconds:
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
41
    one:  "1 секунда"
42
    other: "%{count} секунди"
43
   less_than_x_minutes:
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
44
    one:  "по-малко от 1 минута"
45
    other: "по-малко от %{count} минути"
46
   x_minutes:
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
47
    one:  "1 минута"
48
    other: "%{count} минути"
49
   about_x_hours:
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
50
    one:  "около 1 час"
51
    other: "около %{count} часа"
52
   x_days:
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
53
    one:  "1 ден"
54
    other: "%{count} дена"
55
   about_x_months:
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
56
    one:  "около 1 месец"
57
    other: "около %{count} месеца"
58
   x_months:
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
59
    one:  "1 месец"
60
    other: "%{count} месеца"
61
   about_x_years:
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
62
    one:  "около 1 година"
63
    other: "около %{count} години"
64
   over_x_years:
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
65
    one:  "над 1 година"
66
    other: "над %{count} години"
67
   almost_x_years:
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
68
    one:  "почти 1 година"
69
    other: "почти %{count} години"
70

Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
71
 number:
72
  # Default format for numbers
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
73 74 75 76
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
77 78
  human:
   format:
79 80
    precision: 1
    delimiter: ""
81
   storage_units:
82
    format: "%n %u"
83 84
    units:
     byte:
85 86
      one: Byte
      other: Bytes
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
87 88 89 90
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
91 92


93 94 95
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
96
   sentence_connector: "и"
97
   skip_last_comma: false
98

99 100
 activerecord:
  errors:
101 102
   template:
    header:
103 104
     one:  "1 грешка попречи този %{model} да бъде записан"
     other: "%{count} грешки попречиха този %{model} да бъде записан"
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
   messages:
    inclusion: "не съществува в списъка"
    exclusion: "е запазено"
    invalid: "е невалидно"
    confirmation: "липсва одобрение"
    accepted: "трябва да се приеме"
    empty: "не може да е празно"
    blank: "не може да е празно"
    too_long: "е прекалено дълго"
    too_short: "е прекалено късо"
    wrong_length: "е с грешна дължина"
    taken: "вече съществува"
    not_a_number: "не е число"
    not_a_date: "е невалидна дата"
119 120 121 122 123
    greater_than: "трябва да бъде по-голям[a/о] от %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-голям[a/о] от или равен[a/o] на %{count}"
    equal_to: "трябва да бъде равен[a/o] на %{count}"
    less_than: "трябва да бъде по-малък[a/o] от %{count}"
    less_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-малък[a/o] от или равен[a/o] на %{count}"
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
124 125
    odd: "трябва да бъде нечетен[a/o]"
    even: "трябва да бъде четен[a/o]"
126 127 128
    greater_than_start_date: "трябва да е след началната дата"
    not_same_project: "не е от същия проект"
    circular_dependency: "Тази релация ще доведе до безкрайна зависимост"
129
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Една задача не може да бъде свързвана към своя подзадача"
130 131

 actionview_instancetag_blank_option: Изберете
132

133 134 135 136
 general_text_No: 'Не'
 general_text_Yes: 'Да'
 general_text_no: 'не'
 general_text_yes: 'да'
137
 general_lang_name: 'Bulgarian (Български)'
138 139 140 141 142
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_pdf_encoding: UTF-8
 general_first_day_of_week: '1'
143

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
 notice_account_updated: Профилът е обновен успешно.
 notice_account_invalid_creditentials: Невалиден потребител или парола.
 notice_account_password_updated: Паролата е успешно променена.
 notice_account_wrong_password: Грешна парола
 notice_account_register_done: Профилът е създаден успешно.
 notice_account_unknown_email: Непознат e-mail.
 notice_can_t_change_password: Този профил е с външен метод за оторизация. Невъзможна смяна на паролата.
 notice_account_lost_email_sent: Изпратен ви е e-mail с инструкции за избор на нова парола.
 notice_account_activated: Профилът ви е активиран. Вече може да влезете в системата.
 notice_successful_create: Успешно създаване.
 notice_successful_update: Успешно обновяване.
 notice_successful_delete: Успешно изтриване.
 notice_successful_connection: Успешно свързване.
 notice_file_not_found: Несъществуваща или преместена страница.
 notice_locking_conflict: Друг потребител променя тези данни в момента.
 notice_not_authorized: Нямате право на достъп до тази страница.
160
 notice_not_authorized_archived_project: Проектът, който се опитвате да видите е архивиран.
161 162
 notice_email_sent: "Изпратен e-mail на %{value}"
 notice_email_error: "Грешка при изпращане на e-mail (%{value})"
163
 notice_feeds_access_key_reseted: Вашия ключ за RSS достъп беше променен.
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
 notice_api_access_key_reseted: Вашият API ключ за достъп беше изчистен.
 notice_failed_to_save_issues: "Неуспешен запис на %{count} задачи от %{total} избрани: %{ids}."
 notice_failed_to_save_members: "Невъзможност за запис на член(ове): %{errors}."
 notice_no_issue_selected: "Няма избрани задачи."
 notice_account_pending: "Профилът Ви е създаден и очаква одобрение от администратор."
 notice_default_data_loaded: Примерната информация е заредена успешно.
 notice_unable_delete_version: Невъзможност за изтриване на версия
 notice_unable_delete_time_entry: Невъзможност за изтриване на запис на time log.
 notice_issue_done_ratios_updated: Обновен процент на завършените задачи.
 notice_gantt_chart_truncated: Мрежовият график е съкратен, понеже броят на обектите, които могат да бъдат показани е твърде голям (%{max})
174

175
 error_can_t_load_default_data: "Грешка при зареждане на примерната информация: %{value}"
176
 error_scm_not_found: Несъществуващ обект в хранилището.
177
 error_scm_command_failed: "Грешка при опит за комуникация с хранилище: %{value}"
178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
 error_scm_annotate: "Обектът не съществува или не може да бъде анотиран."
 error_issue_not_found_in_project: 'Задачата не е намерена или не принадлежи на този проект'
 error_no_tracker_in_project: Няма асоциирани тракери с този проект. Проверете настройките на проекта.
 error_no_default_issue_status: Няма установено подразбиращо се състояние за задачите. Моля проверете вашата конфигурация (Вижте "Администрация -> Състояния на задачи").
 error_can_not_delete_custom_field: Невъзможност за изтриване на потребителско поле
 error_can_not_delete_tracker: Този тракер съдържа задачи и не може да бъде изтрит.
 error_can_not_remove_role: Тази роля се използва и не може да бъде изтрита.
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Задача, асоциирана със затворена версия не може да бъде отворена отново
 error_can_not_archive_project: Този проект не може да бъде архивиран
 error_issue_done_ratios_not_updated: Процентът на завършените задачи не е обновен.
 error_workflow_copy_source: Моля изберете source тракер или роля
 error_workflow_copy_target: Моля изберете тракер(и) и роля (роли).
 error_unable_delete_issue_status: Невъзможност за изтриване на състояние на задача
 error_unable_to_connect: Невъзможност за свързване с (%{value})
 warning_attachments_not_saved: "%{count} файла не бяха записани."
193

194
 mail_subject_lost_password: "Вашата парола (%{value})"
195
 mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
196
 mail_subject_register: "Активация на профил (%{value})"
197
 mail_body_register: 'За да активирате профила си използвайте следния линк:'
198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
 mail_body_account_information_external: "Можете да използвате вашия %{value} профил за вход."
 mail_body_account_information: Информацията за профила ви
 mail_subject_account_activation_request: "Заявка за активиране на профил в %{value}"
 mail_body_account_activation_request: "Има новорегистриран потребител (%{value}), очакващ вашето одобрение:"
 mail_subject_reminder: "%{count} задачи с краен срок с следващите %{days} дни"
 mail_body_reminder: "%{count} задачи, назначени на вас са с краен срок в следващите %{days} дни:"
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki страницата '%{id}' беше добавена"
 mail_body_wiki_content_added: Wiki страницата '%{id}' беше добавена от %{author}.
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki страницата '%{id}' не беше обновена"
 mail_body_wiki_content_updated: Wiki страницата '%{id}' беше обновена от %{author}.
208

209
 gui_validation_error: 1 грешка
210
 gui_validation_error_plural: "%{count} грешки"
211

212 213
 field_name: Име
 field_description: Описание
214
 field_summary: Анотация
215 216 217 218 219 220
 field_is_required: Задължително
 field_firstname: Име
 field_lastname: Фамилия
 field_mail: Email
 field_filename: Файл
 field_filesize: Големина
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
221
 field_downloads: Изтеглени файлове
222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
 field_author: Автор
 field_created_on: От дата
 field_updated_on: Обновена
 field_field_format: Тип
 field_is_for_all: За всички проекти
 field_possible_values: Възможни стойности
 field_regexp: Регулярен израз
 field_min_length: Мин. дължина
 field_max_length: Макс. дължина
 field_value: Стойност
 field_category: Категория
 field_title: Заглавие
 field_project: Проект
 field_issue: Задача
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
236
 field_status: Състояние
237 238
 field_notes: Бележка
 field_is_closed: Затворена задача
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
239
 field_is_default: Състояние по подразбиране
240 241 242 243 244 245 246
 field_tracker: Тракер
 field_subject: Относно
 field_due_date: Крайна дата
 field_assigned_to: Възложена на
 field_priority: Приоритет
 field_fixed_version: Планувана версия
 field_user: Потребител
247
 field_principal: Principal
248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266
 field_role: Роля
 field_homepage: Начална страница
 field_is_public: Публичен
 field_parent: Подпроект на
 field_is_in_roadmap: Да се вижда ли в Пътна карта
 field_login: Потребител
 field_mail_notification: Известия по пощата
 field_admin: Администратор
 field_last_login_on: Последно свързване
 field_language: Език
 field_password: Парола
 field_new_password: Нова парола
 field_password_confirmation: Потвърждение
 field_version: Версия
 field_type: Тип
 field_host: Хост
 field_port: Порт
 field_account: Профил
 field_base_dn: Base DN
267
 field_attr_login: Атрибут Login
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
268 269 270
 field_attr_firstname: Атрибут Първо име (Firstname)
 field_attr_lastname: Атрибут Фамилия (Lastname)
 field_attr_mail: Атрибут Email
271
 field_onthefly: Динамично създаване на потребител
272
 field_start_date: Начална дата
273
 field_done_ratio: "% Прогрес"
274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
 field_auth_source: Начин на оторизация
 field_hide_mail: Скрий e-mail адреса ми
 field_comments: Коментар
 field_url: Адрес
 field_start_page: Начална страница
 field_subproject: Подпроект
 field_hours: Часове
 field_activity: Дейност
 field_spent_on: Дата
 field_identifier: Идентификатор
 field_is_filter: Използва се за филтър
285
 field_issue_to: Свързана задача
286 287 288 289
 field_delay: Отместване
 field_assignable: Възможно е възлагане на задачи за тази роля
 field_redirect_existing_links: Пренасочване на съществуващи линкове
 field_estimated_hours: Изчислено време
290 291 292 293
 field_column_names: Колони
 field_time_entries: Log time
 field_time_zone: Часова зона
 field_searchable: С възможност за търсене
294
 field_default_value: Стойност по подразбиране
295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307
 field_comments_sorting: Сортиране на коментарите
 field_parent_title: Родителска страница
 field_editable: Editable
 field_watcher: Наблюдател
 field_identity_url: OpenID URL
 field_content: Съдържание
 field_group_by: Групиране на резултатите по
 field_sharing: Sharing
 field_parent_issue: Родителска задача
 field_member_of_group: Член на група
 field_assigned_to_role: Assignee's role
 field_text: Текстово поле
 field_visible: Видим
308
 field_warn_on_leaving_unsaved: Предупреди ме, когато напускам страница с незаписано съдържание
309

310 311 312 313 314 315 316
 setting_app_title: Заглавие
 setting_app_subtitle: Описание
 setting_welcome_text: Допълнителен текст
 setting_default_language: Език по подразбиране
 setting_login_required: Изискване за вход в системата
 setting_self_registration: Регистрация от потребители
 setting_attachment_max_size: Максимална големина на прикачен файл
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
317
 setting_issues_export_limit: Максимален брой задачи за експорт
318
 setting_mail_from: E-mail адрес за емисии
319 320
 setting_bcc_recipients: Получатели на скрито копие (bcc)
 setting_plain_text_mail: само чист текст (без HTML)
321 322 323
 setting_host_name: Хост
 setting_text_formatting: Форматиране на текста
 setting_wiki_compression: Wiki компресиране на историята
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
324
 setting_feeds_limit: Максимален брой за емисии
325
 setting_default_projects_public: Новите проекти са публични по подразбиране
326 327 328 329 330 331
 setting_autofetch_changesets: Автоматично обработване на ревизиите
 setting_sys_api_enabled: Разрешаване на WS за управление
 setting_commit_ref_keywords: Отбелязващи ключови думи
 setting_commit_fix_keywords: Приключващи ключови думи
 setting_autologin: Автоматичен вход
 setting_date_format: Формат на датата
332
 setting_time_format: Формат на часа
333
 setting_cross_project_issue_relations: Релации на задачи между проекти
334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367
 setting_issue_list_default_columns: Показвани колони по подразбиране
 setting_repositories_encodings: Кодови таблици
 setting_commit_logs_encoding: Кодова таблица на съобщенията при поверяване
 setting_emails_header: Emails header
 setting_emails_footer: Подтекст за e-mail
 setting_protocol: Протокол
 setting_per_page_options: Опции за страниране
 setting_user_format: Потребителски формат
 setting_activity_days_default: Брой дни показвани на таб Дейност
 setting_display_subprojects_issues: Показване на подпроектите в проектите по подразбиране
 setting_enabled_scm: Разрешена SCM
 setting_mail_handler_body_delimiters: Отрязване на e-mail-ите след един от тези редове
 setting_mail_handler_api_enabled: Разрешаване на WS за входящи e-mail-и
 setting_mail_handler_api_key: API ключ
 setting_sequential_project_identifiers: Генериране на последователни проектни идентификатори
 setting_gravatar_enabled: Използване на портребителски икони от Gravatar
 setting_gravatar_default: Подразбиращо се изображение от Gravatar
 setting_diff_max_lines_displayed: Максимален брой показани diff редове
 setting_file_max_size_displayed: Максимален размер на текстовите файлове, показвани inline
 setting_repository_log_display_limit: Максимален брой на показванете ревизии в лог файла
 setting_openid: Рарешаване на OpenID вход и регистрация
 setting_password_min_length: Минимална дължина на парола
 setting_new_project_user_role_id: Роля, давана на потребител, създаващ проекти, който не е администратор
 setting_default_projects_modules: Активирани модули по подразбиране за нов проект
 setting_issue_done_ratio: Изчисление на процента на готови задачи с
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Използване на поле '% Прогрес'
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Използване на състоянието на задачите
 setting_start_of_week: Първи ден на седмицата
 setting_rest_api_enabled: Разрешаване на REST web сървис
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
 setting_default_notification_option: Подразбиращ се начин за известяване
 setting_commit_logtime_enabled: Разрешаване на отчитането на работното време
 setting_commit_logtime_activity_id: Дейност при отчитане на работното време
 setting_gantt_items_limit: Максимален брой обекти, които да се показват в мрежов график
368

369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435
 permission_add_project: Създаване на проект
 permission_add_subprojects: Създаване на подпроекти
 permission_edit_project: Редактиране на проект
 permission_select_project_modules: Избор на проектни модули
 permission_manage_members: Управление на членовете (на екип)
 permission_manage_project_activities: Управление на дейностите на проекта
 permission_manage_versions: Управление на версиите
 permission_manage_categories: Управление на категориите
 permission_view_issues: Разглеждане на задачите
 permission_add_issues: Добавяне на задачи
 permission_edit_issues: Редактиране на задачи
 permission_manage_issue_relations: Управление на връзките между задачите
 permission_add_issue_notes: Добаване на бележки
 permission_edit_issue_notes: Редактиране на бележки
 permission_edit_own_issue_notes: Редактиране на собствени бележки
 permission_move_issues: Преместване на задачи
 permission_delete_issues: Изтриване на задачи
 permission_manage_public_queries: Управление на публичните заявки
 permission_save_queries: Запис на запитвания (queries)
 permission_view_gantt: Разглеждане на мрежов график
 permission_view_calendar: Разглеждане на календари
 permission_view_issue_watchers: Разглеждане на списък с наблюдатели
 permission_add_issue_watchers: Добавяне на наблюдатели
 permission_delete_issue_watchers: Изтриване на наблюдатели
 permission_log_time: Log spent time
 permission_view_time_entries: Разглеждане на изразходваното време
 permission_edit_time_entries: Редактиране на time logs
 permission_edit_own_time_entries: Редактиране на собствените time logs
 permission_manage_news: Управление на новини
 permission_comment_news: Коментиране на новини
 permission_manage_documents: Управление на документи
 permission_view_documents: Разглеждане на документи
 permission_manage_files: Управление на файлове
 permission_view_files: Разглеждане на файлове
 permission_manage_wiki: Управление на wiki
 permission_rename_wiki_pages: Преименуване на wiki страници
 permission_delete_wiki_pages: Изтриване на wiki страници
 permission_view_wiki_pages: Разглеждане на wiki
 permission_view_wiki_edits: Разглеждане на wiki история
 permission_edit_wiki_pages: Редактиране на wiki страници
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Изтриване на прикачени файлове към wiki страници
 permission_protect_wiki_pages: Заключване на wiki страници
 permission_manage_repository: Управление на хранилища
 permission_browse_repository: Разглеждане на хранилища
 permission_view_changesets: Разглеждане на changesets
 permission_commit_access: Поверяване
 permission_manage_boards: Управление на boards
 permission_view_messages: Разглеждане на съобщения
 permission_add_messages: Публикуване на съобщения
 permission_edit_messages: Редактиране на съобщения
 permission_edit_own_messages: Редактиране на собствени съобщения
 permission_delete_messages: Изтриване на съобщения
 permission_delete_own_messages: Изтриване на собствени съобщения
 permission_export_wiki_pages: Експорт на wiki страници
 permission_manage_subtasks: Управление на подзадачите

 project_module_issue_tracking: Тракинг
 project_module_time_tracking: Отделяне на време
 project_module_news: Новини
 project_module_documents: Документи
 project_module_files: Файлове
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Хранилище
 project_module_boards: Форуми
 project_module_calendar: Календар
 project_module_gantt: Мрежов график

436 437 438
 label_user: Потребител
 label_user_plural: Потребители
 label_user_new: Нов потребител
439
 label_user_anonymous: Анонимен
440 441 442 443
 label_project: Проект
 label_project_new: Нов проект
 label_project_plural: Проекти
 label_x_projects:
444
  zero: 0 проекта
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
445
  one:  1 проект
446
  other: "%{count} проекта"
447 448 449 450 451 452
 label_project_all: Всички проекти
 label_project_latest: Последни проекти
 label_issue: Задача
 label_issue_new: Нова задача
 label_issue_plural: Задачи
 label_issue_view_all: Всички задачи
453 454 455
 label_issues_by: "Задачи по %{value}"
 label_issue_added: Добавена задача
 label_issue_updated: Обновена задача
456 457 458
 label_document: Документ
 label_document_new: Нов документ
 label_document_plural: Документи
459
 label_document_added: Добавен документ
460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470
 label_role: Роля
 label_role_plural: Роли
 label_role_new: Нова роля
 label_role_and_permissions: Роли и права
 label_member: Член
 label_member_new: Нов член
 label_member_plural: Членове
 label_tracker: Тракер
 label_tracker_plural: Тракери
 label_tracker_new: Нов тракер
 label_workflow: Работен процес
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
471 472 473
 label_issue_status: Състояние на задача
 label_issue_status_plural: Състояния на задачи
 label_issue_status_new: Ново състояние
474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485
 label_issue_category: Категория задача
 label_issue_category_plural: Категории задачи
 label_issue_category_new: Нова категория
 label_custom_field: Потребителско поле
 label_custom_field_plural: Потребителски полета
 label_custom_field_new: Ново потребителско поле
 label_enumerations: Списъци
 label_enumeration_new: Нова стойност
 label_information: Информация
 label_information_plural: Информация
 label_please_login: Вход
 label_register: Регистрация
486
 label_login_with_open_id_option: или вход чрез OpenID
487 488 489 490 491
 label_password_lost: Забравена парола
 label_home: Начало
 label_my_page: Лична страница
 label_my_account: Профил
 label_my_projects: Проекти, в които участвам
492
 label_my_page_block: Блокове в личната страница
493 494 495 496 497 498 499 500 501
 label_administration: Администрация
 label_login: Вход
 label_logout: Изход
 label_help: Помощ
 label_reported_issues: Публикувани задачи
 label_assigned_to_me_issues: Възложени на мен
 label_last_login: Последно свързване
 label_registered_on: Регистрация
 label_activity: Дейност
502 503
 label_overall_activity: Цялостна дейност
 label_user_activity: "Активност на %{value}"
504
 label_new: Нов
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
505
 label_logged_as: Здравейте,
506 507 508 509 510 511
 label_environment: Среда
 label_authentication: Оторизация
 label_auth_source: Начин на оторозация
 label_auth_source_new: Нов начин на оторизация
 label_auth_source_plural: Начини на оторизация
 label_subproject_plural: Подпроекти
512 513
 label_subproject_new: Нов подпроект
 label_and_its_subprojects: "%{value} и неговите подпроекти"
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
514
 label_min_max_length: Минимална - максимална дължина
515 516 517
 label_list: Списък
 label_date: Дата
 label_integer: Целочислен
518
 label_float: Дробно
519 520 521 522 523
 label_boolean: Чекбокс
 label_string: Текст
 label_text: Дълъг текст
 label_attribute: Атрибут
 label_attribute_plural: Атрибути
524 525
 label_download: "%{count} изтегляне"
 label_download_plural: "%{count} изтегляния"
526
 label_no_data: Няма изходни данни
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
527
 label_change_status: Промяна на състоянието
528 529 530 531 532
 label_history: История
 label_attachment: Файл
 label_attachment_new: Нов файл
 label_attachment_delete: Изтриване
 label_attachment_plural: Файлове
533
 label_file_added: Добавен файл
534 535 536 537 538 539 540
 label_report: Справка
 label_report_plural: Справки
 label_news: Новини
 label_news_new: Добави
 label_news_plural: Новини
 label_news_latest: Последни новини
 label_news_view_all: Виж всички
541
 label_news_added: Добавена новина
542
 label_news_comment_added: Добавен коментар към новина
543 544 545 546 547
 label_settings: Настройки
 label_overview: Общ изглед
 label_version: Версия
 label_version_new: Нова версия
 label_version_plural: Версии
548
 label_close_versions: Затваряне на завършените версии
549 550 551 552 553 554 555 556 557
 label_confirmation: Одобрение
 label_export_to: Експорт към
 label_read: Read...
 label_public_projects: Публични проекти
 label_open_issues: отворена
 label_open_issues_plural: отворени
 label_closed_issues: затворена
 label_closed_issues_plural: затворени
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
558 559 560
  zero: 0 отворени / %{total}
  one:  1 отворена / %{total}
  other: "%{count} отворени / %{total}"
561
 label_x_open_issues_abbr:
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
562 563
  zero: 0 отворени
  one:  1 отворена
564
  other: "%{count} отворени"
565
 label_x_closed_issues_abbr:
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
566 567
  zero: 0 затворени
  one:  1 затворена
568
  other: "%{count} затворени"
569 570
 label_total: Общо
 label_permissions: Права
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
571 572
 label_current_status: Текущо състояние
 label_new_statuses_allowed: Позволени състояния
573 574
 label_all: всички
 label_none: никакви
575
 label_nobody: никой
576 577 578 579 580 581 582 583
 label_next: Следващ
 label_previous: Предишен
 label_used_by: Използва се от
 label_details: Детайли
 label_add_note: Добавяне на бележка
 label_per_page: На страница
 label_calendar: Календар
 label_months_from: месеца от
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
584
 label_gantt: Мрежов график
585
 label_internal: Вътрешен
586
 label_last_changes: "последни %{count} промени"
587 588 589 590 591
 label_change_view_all: Виж всички промени
 label_personalize_page: Персонализиране
 label_comment: Коментар
 label_comment_plural: Коментари
 label_x_comments:
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
592 593
  zero: 0 коментари
  one: 1 коментар
594
  other: "%{count} коментари"
595 596 597 598 599 600
 label_comment_add: Добавяне на коментар
 label_comment_added: Добавен коментар
 label_comment_delete: Изтриване на коментари
 label_query: Потребителска справка
 label_query_plural: Потребителски справки
 label_query_new: Нова заявка
601
 label_my_queries: Моите заявки
602 603 604 605 606 607
 label_filter_add: Добави филтър
 label_filter_plural: Филтри
 label_equals: е
 label_not_equals: не е
 label_in_less_than: след по-малко от
 label_in_more_than: след повече от
608 609
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
610 611
 label_in: в следващите
 label_today: днес
612 613
 label_all_time: всички
 label_yesterday: вчера
614
 label_this_week: тази седмица
615 616 617 618 619 620
 label_last_week: последната седмица
 label_last_n_days: "последните %{count} дни"
 label_this_month: текущия месец
 label_last_month: последния месец
 label_this_year: текущата година
 label_date_range: Период
621 622 623 624 625 626 627
 label_less_than_ago: преди по-малко от
 label_more_than_ago: преди повече от
 label_ago: преди
 label_contains: съдържа
 label_not_contains: не съдържа
 label_day_plural: дни
 label_repository: Хранилище
628
 label_repository_plural: Хранилища
629
 label_browse: Разглеждане
630 631
 label_modification: "%{count} промяна"
 label_modification_plural: "%{count} промени"
632 633
 label_branch: работен вариант
 label_tag: Версия
634 635
 label_revision: Ревизия
 label_revision_plural: Ревизии
636 637
 label_revision_id: Ревизия %{value}
 label_associated_revisions: Асоциирани ревизии
638 639
 label_added: добавено
 label_modified: променено
640 641
 label_copied: копирано
 label_renamed: преименувано
642 643 644 645
 label_deleted: изтрито
 label_latest_revision: Последна ревизия
 label_latest_revision_plural: Последни ревизии
 label_view_revisions: Виж ревизиите
646
 label_view_all_revisions: Разглеждане на всички ревизии
647 648 649 650 651 652
 label_max_size: Максимална големина
 label_sort_highest: Премести най-горе
 label_sort_higher: Премести по-горе
 label_sort_lower: Премести по-долу
 label_sort_lowest: Премести най-долу
 label_roadmap: Пътна карта
653 654
 label_roadmap_due_in: "Излиза след %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} закъснение"
655 656 657 658 659 660 661
 label_roadmap_no_issues: Няма задачи за тази версия
 label_search: Търсене
 label_result_plural: Pезултати
 label_all_words: Всички думи
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki редакция
 label_wiki_edit_plural: Wiki редакции
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
662 663
 label_wiki_page: Wiki страница
 label_wiki_page_plural: Wiki страници
664 665 666 667
 label_index_by_title: Индекс
 label_index_by_date: Индекс по дата
 label_current_version: Текуща версия
 label_preview: Преглед
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
668
 label_feed_plural: Емисии
669 670 671
 label_changes_details: Подробни промени
 label_issue_tracking: Тракинг
 label_spent_time: Отделено време
672
 label_overall_spent_time: Общо употребено време
673 674
 label_f_hour: "%{value} час"
 label_f_hour_plural: "%{value} часа"
675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687
 label_time_tracking: Отделяне на време
 label_change_plural: Промени
 label_statistics: Статистики
 label_commits_per_month: Ревизии по месеци
 label_commits_per_author: Ревизии по автор
 label_view_diff: Виж разликите
 label_diff_inline: хоризонтално
 label_diff_side_by_side: вертикално
 label_options: Опции
 label_copy_workflow_from: Копирай работния процес от
 label_permissions_report: Справка за права
 label_watched_issues: Наблюдавани задачи
 label_related_issues: Свързани задачи
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
688
 label_applied_status: Установено състояние
689 690 691 692 693
 label_loading: Зареждане...
 label_relation_new: Нова релация
 label_relation_delete: Изтриване на релация
 label_relates_to: свързана със
 label_duplicates: дублира
694
 label_duplicated_by: дублирана от
695 696 697 698
 label_blocks: блокира
 label_blocked_by: блокирана от
 label_precedes: предшества
 label_follows: изпълнява се след
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
699 700 701 702
 label_end_to_start: край към начало
 label_end_to_end: край към край
 label_start_to_start: начало към начало
 label_start_to_end: начало към край
703 704 705 706 707 708 709
 label_stay_logged_in: Запомни ме
 label_disabled: забранено
 label_show_completed_versions: Показване на реализирани версии
 label_me: аз
 label_board: Форум
 label_board_new: Нов форум
 label_board_plural: Форуми
710 711
 label_board_locked: Заключена
 label_board_sticky: Sticky
712 713 714 715
 label_topic_plural: Теми
 label_message_plural: Съобщения
 label_message_last: Последно съобщение
 label_message_new: Нова тема
716
 label_message_posted: Добавено съобщение
717 718 719 720 721 722 723 724
 label_reply_plural: Отговори
 label_send_information: Изпращане на информацията до потребителя
 label_year: Година
 label_month: Месец
 label_week: Седмица
 label_date_from: От
 label_date_to: До
 label_language_based: В зависимост от езика
725
 label_sort_by: "Сортиране по %{value}"
726
 label_send_test_email: Изпращане на тестов e-mail
727 728
 label_feeds_access_key: RSS access ключ
 label_missing_feeds_access_key: Липсващ RSS ключ за достъп
729
 label_feeds_access_key_created_on: "%{value} от създаването на RSS ключа"
730
 label_module_plural: Модули
731
 label_added_time_by: "Публикувана от %{author} преди %{age}"
732
 label_updated_time_by: "Обновена от %{author} преди %{age}"
733
 label_updated_time: "Обновена преди %{value}"
734 735 736 737 738
 label_jump_to_a_project: Проект...
 label_file_plural: Файлове
 label_changeset_plural: Ревизии
 label_default_columns: По подразбиране
 label_no_change_option: (Без промяна)
739
 label_bulk_edit_selected_issues: Редактиране на задачи
740 741 742 743
 label_theme: Тема
 label_default: По подразбиране
 label_search_titles_only: Само в заглавията
 label_user_mail_option_all: "За всяко събитие в проектите, в които участвам"
744
 label_user_mail_option_selected: "За всички събития само в избраните проекти..."
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
745
 label_user_mail_option_none: "Само за наблюдавани или в които участвам (автор или назначени на мен)"
746 747 748
 label_user_mail_option_only_my_events: Само за неща, в които съм включен/а
 label_user_mail_option_only_assigned: Само за неща, назначени на мен
 label_user_mail_option_only_owner: Само за неща, на които аз съм собственик
749 750 751
 label_user_mail_no_self_notified: "Не искам известия за извършени от мен промени"
 label_registration_activation_by_email: активиране на профила по email
 label_registration_manual_activation: ръчно активиране
752
 label_registration_automatic_activation: автоматично активиране
753
 label_display_per_page: "На страница по: %{value}"
754 755 756 757
 label_age: Възраст
 label_change_properties: Промяна на настройки
 label_general: Основни
 label_more: Още
758
 label_scm: SCM (Система за контрол на версиите)
759 760 761 762
 label_plugins: Плъгини
 label_ldap_authentication: LDAP оторизация
 label_downloads_abbr: D/L
 label_optional_description: Незадължително описание
763 764
 label_add_another_file: Добавяне на друг файл
 label_preferences: Предпочитания
765 766 767
 label_chronological_order: Хронологичен ред
 label_reverse_chronological_order: Обратен хронологичен ред
 label_planning: Планиране
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
768 769 770 771
 label_incoming_emails: Входящи e-mail-и
 label_generate_key: Генериране на ключ
 label_issue_watchers: Наблюдатели
 label_example: Пример
772
 label_display: Display
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
773 774
 label_sort: Сортиране
 label_ascending: Нарастващ
775
 label_descending: Намаляващ
776
 label_date_from_to: От %{start} до %{end}
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
777 778 779
 label_wiki_content_added: Wiki страница беше добавена
 label_wiki_content_updated: Wiki страница беше обновена
 label_group: Група
780
 label_group_plural: Групи
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
781 782
 label_group_new: Нова група
 label_time_entry_plural: Използвано време
783
 label_version_sharing_none: Не споделен
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
784
 label_version_sharing_descendants: С подпроекти
785
 label_version_sharing_hierarchy: С проектна йерархия
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
786
 label_version_sharing_tree: С дърво на проектите
787 788
 label_version_sharing_system: С всички проекти
 label_update_issue_done_ratios: Обновяване на процента на завършените задачи
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
789 790
 label_copy_source: Източник
 label_copy_target: Цел
791
 label_copy_same_as_target: Също като целта
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
792 793 794
 label_display_used_statuses_only: Показване само на състоянията, използвани от този тракер
 label_api_access_key: API ключ за достъп
 label_missing_api_access_key: Липсващ API ключ
795
 label_api_access_key_created_on: API ключ за достъп е създаден преди %{value}
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
796 797 798
 label_profile: Профил
 label_subtask_plural: Подзадачи
 label_project_copy_notifications: Изпращане на Send e-mail известия по време на копирането на проекта
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
799 800
 label_principal_search: "Търсене на потребител или група:"
 label_user_search: "Търсене на потребител:"
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845

 button_login: Вход
 button_submit: Прикачване
 button_save: Запис
 button_check_all: Избор на всички
 button_uncheck_all: Изчистване на всички
 button_delete: Изтриване
 button_create: Създаване
 button_create_and_continue: Създаване и продължаване
 button_test: Тест
 button_edit: Редакция
 button_edit_associated_wikipage: "Редактиране на асоциираната Wiki страница: %{page_title}"
 button_add: Добавяне
 button_change: Промяна
 button_apply: Приложи
 button_clear: Изчисти
 button_lock: Заключване
 button_unlock: Отключване
 button_download: Изтегляне
 button_list: Списък
 button_view: Преглед
 button_move: Преместване
 button_move_and_follow: Преместване и продължаване
 button_back: Назад
 button_cancel: Отказ
 button_activate: Активация
 button_sort: Сортиране
 button_log_time: Отделяне на време
 button_rollback: Върни се към тази ревизия
 button_watch: Наблюдаване
 button_unwatch: Край на наблюдението
 button_reply: Отговор
 button_archive: Архивиране
 button_unarchive: Разархивиране
 button_reset: Генериране наново
 button_rename: Преименуване
 button_change_password: Промяна на парола
 button_copy: Копиране
 button_copy_and_follow: Копиране и продължаване
 button_annotate: Анотация
 button_update: Обновяване
 button_configure: Конфигуриране
 button_quote: Цитат
 button_duplicate: Дублиране
 button_show: Показване
846

847 848 849
 status_active: активен
 status_registered: регистриран
 status_locked: заключен
850

851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865
 version_status_open: отворена
 version_status_locked: заключена
 version_status_closed: затворена

 field_active: Активен

 text_select_mail_notifications: Изберете събития за изпращане на e-mail.
 text_regexp_info: пр. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 - без ограничения
 text_project_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете проекта и данните в него?
 text_subprojects_destroy_warning: "Неговите подпроекти: %{value} също ще бъдат изтрити."
 text_workflow_edit: Изберете роля и тракер за да редактирате работния процес
 text_are_you_sure: Сигурни ли сте?
 text_are_you_sure_with_children: Изтриване на задачата и нейните подзадачи?
 text_journal_changed: "%{label} променен от %{old} на %{new}"
866
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} променен"
867 868 869 870 871 872
 text_journal_set_to: "%{label} установен на %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} изтрит (%{old})"
 text_journal_added: "Добавено %{label} %{value}"
 text_tip_issue_begin_day: задача, започваща този ден
 text_tip_issue_end_day: задача, завършваща този ден
 text_tip_issue_begin_end_day: задача, започваща и завършваща този ден
873
 text_project_identifier_info: 'Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier can not be changed.'
874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891
 text_caracters_maximum: "До %{count} символа."
 text_caracters_minimum: "Минимум %{count} символа."
 text_length_between: "От %{min} до %{max} символа."
 text_tracker_no_workflow: Няма дефиниран работен процес за този тракер
 text_unallowed_characters: Непозволени символи
 text_comma_separated: Позволено е изброяване (с разделител запетая).
 text_line_separated: Позволени са много стойности (по едно на ред).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Отбелязване и приключване на задачи от ревизии
 text_issue_added: "Публикувана е нова задача с номер %{id} (от %{author})."
 text_issue_updated: "Задача %{id} е обновена (от %{author})."
 text_wiki_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете това Wiki и цялото му съдържание?
 text_issue_category_destroy_question: "Има задачи (%{count}) обвързани с тази категория. Какво ще изберете?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Премахване на връзките с категорията
 text_issue_category_reassign_to: Преобвързване с категория
 text_user_mail_option: "За неизбраните проекти, ще получавате известия само за наблюдавани дейности или в които участвате (т.е. автор или назначени на мен)."
 text_no_configuration_data: "Все още не са конфигурирани Роли, тракери, състояния на задачи и работен процес.\nСтрого се препоръчва зареждането на примерната информация. Веднъж заредена ще имате възможност да я редактирате."
 text_load_default_configuration: Зареждане на примерна информация
 text_status_changed_by_changeset: "Приложено с ревизия %{value}."
892
 text_time_logged_by_changeset: Приложено в ревизия %{value}.
893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916
 text_issues_destroy_confirmation: 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете избраните задачи?'
 text_select_project_modules: 'Изберете активните модули за този проект:'
 text_default_administrator_account_changed: Сменен фабричния администраторски профил
 text_file_repository_writable: Възможност за писане в хранилището с файлове
 text_plugin_assets_writable: Папката на приставките е разрешена за запис
 text_rmagick_available: Наличен RMagick (по избор)
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} часа са отделени на задачите, които искате да изтриете. Какво избирате?"
 text_destroy_time_entries: Изтриване на отделеното време
 text_assign_time_entries_to_project: Прехвърляне на отделеното време към проект
 text_reassign_time_entries: 'Прехвърляне на отделеното време към задача:'
 text_user_wrote: "%{value} написа:"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} обекта са свързани с тази стойност."
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Пресвържете ги към тази стойност:'
 text_email_delivery_not_configured: "Изпращането на e-mail-и не е конфигурирано и известията не са разрешени.\nКонфигурирайте вашия SMTP сървър в config/configuration.yml и рестартирайте Redmine, за да ги разрешите."
 text_repository_usernames_mapping: "Изберете или променете потребителите в Redmine, съответстващи на потребителите в дневника на хранилището (repository).\nПотребителите с еднакви имена в Redmine и хранилищата се съвместяват автоматично."
 text_diff_truncated: '... Този diff не е пълен, понеже е надхвърля максималния размер, който може да бъде показан.'
 text_custom_field_possible_values_info: 'Една стойност на ред'
 text_wiki_page_destroy_question: Тази страница има %{descendants} страници деца и descendant(s). Какво желаете да правите?
 text_wiki_page_nullify_children: Запазване на тези страници като коренни страници
 text_wiki_page_destroy_children: Изтриване на страниците деца и всички техни descendants
 text_wiki_page_reassign_children: Преназначаване на страниците деца на тази родителска страница
 text_own_membership_delete_confirmation: "Вие сте на път да премахнете някои или всички ваши разрешения и е възможно след това да не можете да редактирате този проект.\nСигурен ли сте, че искате да продължите?"
 text_zoom_in: Увеличаване
 text_zoom_out: Намаляване
917
 text_warn_on_leaving_unsaved: Страницата съдържа незаписано съдържание, което може да бъде загубено, ако я напуснете.
918 919 920 921

 default_role_manager: Мениджър
 default_role_developer: Разработчик
 default_role_reporter: Публикуващ
922 923
 default_role_non_member: Non member
 default_role_anonymous: Anonymous
924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947
 default_tracker_bug: Грешка
 default_tracker_feature: Функционалност
 default_tracker_support: Поддръжка
 default_issue_status_new: Нова
 default_issue_status_in_progress: Изпълнение
 default_issue_status_resolved: Приключена
 default_issue_status_feedback: Обратна връзка
 default_issue_status_closed: Затворена
 default_issue_status_rejected: Отхвърлена
 default_doc_category_user: Документация за потребителя
 default_doc_category_tech: Техническа документация
 default_priority_low: Нисък
 default_priority_normal: Нормален
 default_priority_high: Висок
 default_priority_urgent: Спешен
 default_priority_immediate: Веднага
 default_activity_design: Дизайн
 default_activity_development: Разработка

 enumeration_issue_priorities: Приоритети на задачи
 enumeration_doc_categories: Категории документи
 enumeration_activities: Дейности (time tracking)
 enumeration_system_activity: Системна активност

948 949 950 951 952
 text_powered_by: Този сайт е задвижван от %{link}
 label_cvs_module: Модул
 label_filesystem_path: Коренна директория
 label_darcs_path: Коренна директория
 label_bazaar_path: Коренна директория
953
 label_cvs_path: CVSROOT
954 955 956 957 958 959 960 961
 label_git_path: Път до директория .git
 label_mercurial_path: Коренна директория
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Позволени са допълнителни преходи, когато потребителят е назначеният към задачата
 button_expand_all: Разгъване всички
 button_collapse_all: Скриване всички
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Позволени са допълнителни преходи, когато потребителят е авторът
 field_effective_date: Дата
 text_default_encoding: "По подразбиране: UTF-8"
962
 text_git_repo_example: a bare and local repository (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
963
 label_notify_member_plural: Изпращане на e-mail при промени в задачите
964 965
 label_path_encoding: Кодиране на пътищата
 text_mercurial_repo_example: локално хранилище (например /hgrepo, c:\hgrepo)
Holger Just's avatar
Holger Just committed
966
 label_diff: diff
967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985
 setting_issue_startdate_is_adddate: Използване на текущата дата като начална дата за нови задачи
 description_search: Търсене
 description_user_mail_notification: Конфигурация известията по пощата
 description_date_range_list: Изберете диапазон от списъка
 description_date_to: Въведете крайна дата
 description_query_sort_criteria_attribute: Атрибут на сортиране
 description_message_content: Съдържание на съобщението
 description_wiki_subpages_reassign: Изберете нова родителска страница
 description_available_columns: Налични колони
 description_selected_columns: Избрани колони
 description_date_range_interval: Изберете диапазон чрез задаване на начална и крайна дати
 description_project_scope: Обхват на търсенето
 description_issue_category_reassign: Изберете категория
 description_query_sort_criteria_direction: Посока на сортиране
 description_notes: Бележки
 description_filter: Филтър
 description_choose_project: Проекти
 description_date_from: Въведете начална дата
 label_deleted_custom_field: (изтрито потребителско поле)