mn.yml 53.4 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
mn:
 direction: ltr
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%Y/%m/%d"
   short: "%b %d"
   long: "%Y, %B %d"
   
  day_names: [Даваа, Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан, Бямба, Ням]
  abbr_day_names: [Дав, Мяг, Лха, Пүр, Бсн, Бям, Ням]
   
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
  month_names: [~, 1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар]
  abbr_month_names: [~, 1сар, 2сар, 3сар, 4сар, 5сар, 6сар, 7сар, 8сар, 9сар, 10сар, 11сар, 12сар]
  # Used in date_select and datime_select.
19 20 21 22
  order:
   - :day
   - :month
   - :year
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 time:
  formats:
   default: "%Y/%m/%d %I:%M %p"
   time: "%I:%M %p"
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%Y, %B %d %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
   
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "хагас минут"
   less_than_x_seconds:
    one:  "секунд орчим"
    other: "%{count} секундээс бага хугацаа"
   x_seconds:
    one:  "1 секунд"
    other: "%{count} секунд"
   less_than_x_minutes:
    one:  "минутаас бага хугацаа"
    other: "%{count} минутаас бага хугацаа"
   x_minutes:
    one:  "1 минут"
    other: "%{count} минут"
   about_x_hours:
    one:  "1 цаг орчим"
    other: "ойролцоогоор %{count} цаг"
   x_days:
    one:  "1 өдөр"
    other: "%{count} өдөр"
   about_x_months:
    one:  "1 сар орчим"
    other: "ойролцоогоор %{count} сар"
   x_months:
    one:  "1 сар"
    other: "%{count} сар"
   about_x_years:
    one:  "ойролцоогоор 1 жил"
    other: "ойролцоогоор %{count} жил"
   over_x_years:
    one:  "1 жилээс их"
    other: "%{count} жилээс их"
   almost_x_years:
    one:  "бараг 1 жил"
    other: "бараг %{count} жил"

 number:
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
  human:
   format:
    delimiter: ""
    precision: 1
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Байт"
      other: "Байт"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

    
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   sentence_connector: "бас"
   skip_last_comma: false
   
 activerecord:
  errors:
99 100 101 102
   template:
    header:
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
   messages:
    inclusion: "жагсаалтад заагдаагүй байна"
    exclusion: "нөөцлөгдсөн"
    invalid: "буруу"
    confirmation: "баталгаажсан өгөгдөлтэй таарахгүй байна"
    accepted: "хүлээж авах ёстой"
    empty: "хоосон байж болохгүй"
    blank: "бланк байж болохгүй"
    too_long: "дэндүү урт байна (хамгийн ихдээ %{count} тэмдэгт)"
    too_short: "дэндүү богино байна (хамгийн багадаа %{count} тэмдэгт)"
    wrong_length: "буруу урттай байна (заавал %{count} тэмдэгт)"
    taken: "аль хэдийнэ авсан байна"
    not_a_number: "тоо биш байна"
    not_a_date: "зөв огноо биш байна"
    greater_than: "%{count} их байх ёстой"
    greater_than_or_equal_to: "must be greater than or equal to %{count}"
    equal_to: "must be equal to %{count}"
    less_than: "must be less than %{count}"
    less_than_or_equal_to: "must be less than or equal to %{count}"
    odd: "заавал сондгой"
    even: "заавал тэгш"
    greater_than_start_date: "must be greater than start date"
    not_same_project: "нэг ижил төсөлд хамаарахгүй байна"
    circular_dependency: "Энэ харьцаа нь гинжин(рекурсив) харьцаа үүсгэх юм байна"
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"

 actionview_instancetag_blank_option: Сонгоно уу
 
 general_text_No: 'Үгүй'
 general_text_Yes: 'Тийм'
 general_text_no: 'үгүй'
 general_text_yes: 'тийм'
 general_lang_name: 'Mongolian (Монгол)'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_pdf_encoding: UTF-8
 general_first_day_of_week: '7'
 
 notice_account_updated: Дансыг амжилттай өөрчиллөө.
 notice_account_invalid_creditentials: Хэрэглэгчийн нэр эсвэл нууц үг буруу байна
 notice_account_password_updated: Нууц үгийг амжилттай өөрчиллөө.
 notice_account_wrong_password: Буруу нууц үг
 notice_account_register_done: Шинэ хэрэглэгч амжилттай үүсгэлээ. Идэвхжүүлэхийн тулд, бидний тань луу илгээсэн мэйл дотор байгаа холбоос дээр дараарай.
 notice_account_unknown_email: Үл мэдэгдэх хэрэглэгч.
 notice_can_t_change_password: Энэ эрх гадаад нэвтрэлтэд ашигладаг учраас нууц үгийг өөрчлөх боломжгүй.
 notice_account_lost_email_sent: Бид таньд мэйлээр нууц үгээ өөрчлөх зааврыг илгээсэн байгаа.
 notice_account_activated: Таны данс идэвхжлээ. Одоо нэвтэрч орж болно.
 notice_successful_create: Амжилттай үүсгэлээ.
 notice_successful_update: Амжилттай өөрчиллөө.
 notice_successful_delete: Амжилттай устгалаа.
 notice_successful_connection: Амжилттай холбогдлоо.
 notice_file_not_found: Таны үзэх гэсэн хуудас байхгүй юмуу устгагдсан байна.
 notice_locking_conflict: Өгөгдлийг өөр хүн өөрчилсөн байна.
 notice_not_authorized: Танд энэ хуудсыг үзэх эрх байхгүй байна.
 notice_email_sent: "%{value} - руу мэйл илгээлээ"
 notice_email_error: "Мэйл илгээхэд алдаа гарлаа (%{value})"
 notice_feeds_access_key_reseted: Таны RSS хандалтын түлхүүрийг дахин эхлүүллээ.
 notice_api_access_key_reseted: Your API access key was reset.
 notice_failed_to_save_issues: "%{total} асуудал сонгогдсоноос %{count} асуудлыг нь хадгалахад алдаа гарлаа: %{ids}."
 notice_no_issue_selected: "Ямар ч асуудал сонгогдоогүй байна! Засварлах асуудлуудаа сонгоно уу."
 notice_account_pending: "Таны дансыг үүсгэж дууслаа, администратор баталгаажуулах хүртэл хүлээнэ үү."
 notice_default_data_loaded: Стандарт тохиргоог амжилттай ачааллаа.
 notice_unable_delete_version: Хувилбарыг устгах боломжгүй.
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
 
 error_can_t_load_default_data: "Стандарт тохиргоог ачаалж чадсангүй: %{value}"
 error_scm_not_found: "Repository дотор тухайн бичлэг эсвэл хувилбарыг олсонгүй."
 error_scm_command_failed: "Repository-д хандахад алдаа гарлаа: %{value}"
 error_scm_annotate: "Бичлэг байхгүй байна, эсвэл бичлэгт тайлбар хавсаргаж болохгүй."
 error_issue_not_found_in_project: 'Сонгосон асуудал энэ төсөлд хамаардаггүй юм уу эсвэл системд байхгүй байна.'
 error_no_tracker_in_project: 'No tracker is associated to this project. Please check the Project settings.'
 error_no_default_issue_status: 'No default issue status is defined. Please check your configuration (Go to "Administration -> Issue statuses").'
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'An issue assigned to a closed version can not be reopened'
 error_can_not_archive_project: This project can not be archived
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Issue done ratios not updated."
 error_workflow_copy_source: 'Please select a source tracker or role'
 error_workflow_copy_target: 'Please select target tracker(s) and role(s)'
 
 warning_attachments_not_saved: "%{count} file(s) файлыг хадгалж чадсангүй."
 
 mail_subject_lost_password: "Таны %{value} нууц үг"
 mail_body_lost_password: 'Нууц үгээ өөрчлөхийн тулд доорх холбоос дээр дарна уу:'
 mail_subject_register: "Таны %{value} дансыг идэвхжүүлэх"
 mail_body_register: 'Дансаа идэвхжүүлэхийн тулд доорх холбоос дээр дарна уу:'
 mail_body_account_information_external: "Та өөрийнхөө %{value} дансыг ашиглаж холбогдож болно."
 mail_body_account_information: Таны дансны тухай мэдээлэл
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} дансыг идэвхжүүлэх хүсэлт"
 mail_body_account_activation_request: "Шинэ хэрэглэгч (%{value}) бүртгүүлсэн байна. Таны баталгаажуулахыг хүлээж байна:"
 mail_subject_reminder: "Дараагийн өдрүүдэд %{count} асуудлыг шийдэх хэрэгтэй (%{days})"
 mail_body_reminder: "Танд оноогдсон %{count} асуудлуудыг дараагийн %{days} өдрүүдэд шийдэх хэрэгтэй:"
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wiki page has been added"
 mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' wiki page has been added by %{author}."
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki page has been updated"
 mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' wiki page has been updated by %{author}."
 
 gui_validation_error: 1 алдаа
 gui_validation_error_plural: "%{count} алдаа"
 
 field_name: Нэр
 field_description: Тайлбар
 field_summary: Дүгнэлт
 field_is_required: Зайлшгүй
 field_firstname: Таны нэр
 field_lastname: Овог
 field_mail: Имэйл
 field_filename: Файл
 field_filesize: Хэмжээ
 field_downloads: Татаж авах зүйлс
 field_author: Зохиогч
 field_created_on: Үүссэн
 field_updated_on: Өөрчилсөн
 field_field_format: Формат
 field_is_for_all: Бүх төслийн хувьд
 field_possible_values: Боломжтой утгууд
 field_regexp: Энгийн илэрхийлэл
 field_min_length: Минимум урт
 field_max_length: Максимум урт
 field_value: Утга
 field_category: Төрөл
 field_title: Гарчиг
 field_project: Төсөл
 field_issue: Асуудал
 field_status: Төлөв
 field_notes: Тэмдэглэлүүд
 field_is_closed: Асуудал хаагдсан
 field_is_default: Стандарт утга
 field_tracker: Чиглэл
 field_subject: Гарчиг
 field_due_date: Дуусах огноо
 field_assigned_to: Оноогдсон
 field_priority: Зэрэглэл
 field_fixed_version: Хувилбар
 field_user: Хэрэглэгч
 field_role: Хандалтын эрх
 field_homepage: Нүүр хуудас
 field_is_public: Олон нийтийн
 field_parent: Эцэг төсөл нь
 field_is_in_roadmap: Асуудлуудыг явцын зураг дээр харуулах
 field_login: Нэвтрэх нэр
 field_mail_notification: Имэйл мэдэгдлүүд
 field_admin: Администратор
 field_last_login_on: Сүүлийн холбоо
 field_language: Хэл
 field_password: Нууц үг
 field_new_password: Шннэ нууц үг
 field_password_confirmation: Баталгаажуулах
 field_version: Хувилбар
 field_type: Төрөл
 field_host: Хост
 field_port: Порт
 field_account: Данс
 field_base_dn: Үндсэн ДН
 field_attr_login: Нэвтрэх аттрибут
 field_attr_firstname: Таны нэр аттрибут
 field_attr_lastname: Овог аттрибут
 field_attr_mail: Имэйл аттрибут
 field_onthefly: Хүссэн үедээ хэрэглэгч үүсгэх
261
 field_start_date: Эхлэл
262
 field_done_ratio: "%% Гүйцэтгэсэн"
263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831
 field_auth_source: Нэвтрэх арга
 field_hide_mail: Миний имэйл хаягийг нуу
 field_comments: Тайлбар
 field_url: URL Хаяг
 field_start_page: Тэргүүн хуудас
 field_subproject: Дэд төсөл
 field_hours: Цаг
 field_activity: Үйл ажиллагаа
 field_spent_on: Огноо
 field_identifier: Төслийн глобал нэр
 field_is_filter: Шүүлтүүр болгон хэрэглэгддэг
 field_issue_to: Хамаатай асуудал
 field_delay: Хоцролт
 field_assignable: Энэ хандалтын эрхэд асуудлуудыг оноож өгч болно
 field_redirect_existing_links: Байгаа холбоосуудыг дахин чиглүүлэх
 field_estimated_hours: Барагцаалсан цаг
 field_column_names: Баганууд
 field_time_zone: Цагын бүс
 field_searchable: Хайж болох
 field_default_value: Стандарт утга
 field_comments_sorting: Тайлбаруудыг харуул
 field_parent_title: Эцэг хуудас
 field_editable: Засварлагдана
 field_watcher: Харна
 field_identity_url: OpenID URL
 field_content: Агуулга
 field_group_by: Үр дүнгээр бүлэглэх
 field_sharing: Sharing
 
 setting_app_title: Программын гарчиг
 setting_app_subtitle: Программын дэд гарчиг
 setting_welcome_text: Мэндчилгээ
 setting_default_language: Стандарт хэл
 setting_login_required: Нэвтрэх шаардлагатай
 setting_self_registration: Өөрийгөө бүртгүүлэх
 setting_attachment_max_size: Хавсралт файлын дээд хэмжээ
 setting_issues_export_limit: Асуудал экспортлох хязгаар
 setting_mail_from: Ямар имэйл хаяг үүсгэх
 setting_bcc_recipients: BCC талбарын хаягууд (bcc)
 setting_plain_text_mail: дан текст мэйл (HTML биш)
 setting_host_name: Хостын нэр болон зам
 setting_text_formatting: Текст хэлбэржүүлэлт
 setting_wiki_compression: Вики хуудсуудын түүх дээр шахалт хийх
 setting_feeds_limit: Фийд агуулгын хязгаар
 setting_default_projects_public: Шинэ төслүүд автоматаар олон нийтийнх байна
 setting_autofetch_changesets: Комитуудыг автоматаар татаж авах
 setting_sys_api_enabled: Репозитори менежментэд зориулан WS-ийг идэвхжүүлэх
 setting_commit_ref_keywords: Хамааруулах түлхүүр үгс
 setting_commit_fix_keywords: Зоолттой түлхүүр үгс
 setting_autologin: Компьютер дээр санах
 setting_date_format: Огнооны формат
 setting_time_format: Цагийн формат
 setting_cross_project_issue_relations: Төсөл хооронд асуудал хамааруулахыг зөвшөөрөх
 setting_issue_list_default_columns: Асуудлуудыг харуулах стандарт баганууд
 setting_repositories_encodings: Репозиторийн энкодинг
 setting_commit_logs_encoding: Коммит хийх үед харуулах текстүүдийн энкодинг
 setting_emails_footer: Имэйлүүдийн хөл хэсэг
 setting_protocol: Протокол
 setting_per_page_options: Нэг хуудсанд байх обьектуудын тохиргоо
 setting_user_format: Хэрэглэгчдийг харуулах формат
 setting_activity_days_default: Төслийн үйл ажиллагаа хэсэгт үзүүлэх өдрийн тоо
 setting_display_subprojects_issues: Дэд төслүүдийн асуудлуудыг автоматаар гол төсөл дээр харуулах
 setting_enabled_scm: SCM - ийг идэвхжүүлэх
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Truncate emails after one of these lines"
 setting_mail_handler_api_enabled: Ирсэн мэйлүүдийн хувьд WS-ийг идэвхжүүлэх
 setting_mail_handler_api_key: API түлхүүр
 setting_sequential_project_identifiers: Дэс дараалсан төслийн глобал нэр үүсгэж байх
 setting_gravatar_enabled: Gravatar дүрсүүдийг хэрэглэгчдэд хэрэглэж байх
 setting_gravatar_default: Default Gravatar image
 setting_diff_max_lines_displayed: Ялгаатай мөрүүдийн тоо (дээд тал нь)
 setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
 setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
 setting_openid: Allow OpenID login and registration
 setting_password_min_length: Minimum password length
 setting_new_project_user_role_id: Role given to a non-admin user who creates a project
 setting_default_projects_modules: Default enabled modules for new projects
 setting_issue_done_ratio: Calculate the issue done ratio with
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Use the issue field
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Use the issue status
 setting_start_of_week: Start calendars on
 setting_rest_api_enabled: Enable REST web service
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
 
 permission_add_project: Create project
 permission_add_subprojects: Create subprojects
 permission_edit_project: Төслийг засварлах
 permission_select_project_modules: Төслийн модулуудийг сонгоно уу
 permission_manage_members: Системийн хэрэглэгчид
 permission_manage_project_activities: Manage project activities
 permission_manage_versions: Хувилбарууд
 permission_manage_categories: Асуудлын ангиллууд
 permission_view_issues: Асуудлуудыг харах
 permission_add_issues: Асуудлууд нэмэх
 permission_edit_issues: Асуудлуудыг засварлах
 permission_manage_issue_relations: Асуудлын хамаарлыг зохицуулах
 permission_add_issue_notes: Тэмдэглэл нэмэх
 permission_edit_issue_notes: Тэмдэглэлүүд засварлах
 permission_edit_own_issue_notes: Өөрийн үлдээсэн тэмдэглэлүүдийг засварлах
 permission_move_issues: Асуудлуудыг зөөх
 permission_delete_issues: Асуудлуудыг устгах
 permission_manage_public_queries: Олон нийтийн асуултууд
 permission_save_queries: Асуултуудыг хадгалах
 permission_view_gantt: Гант диаграмыг үзэх
 permission_view_calendar: Календарь үзэх
 permission_view_issue_watchers: Ажиглагчдын жагсаалтыг харах
 permission_add_issue_watchers: Ажиглагчид нэмэх
 permission_delete_issue_watchers: Ажиглагчдыг устгах
 permission_log_time: Зарцуулсан хугацааг лог хийх
 permission_view_time_entries: Зарцуулсан хугацааг харах
 permission_edit_time_entries: Хугацааны логуудыг засварлах
 permission_edit_own_time_entries: Өөрийн хугацааны логуудыг засварлах
 permission_manage_news: Мэдээ мэдээллүүд
 permission_comment_news: Мэдээнд тайлбар үлдээх
 permission_manage_documents: Бичиг баримтууд
 permission_view_documents: Бичиг баримтуудыг харах
 permission_manage_files: Файлууд
 permission_view_files: Файлуудыг харах
 permission_manage_wiki: Вики удирдах
 permission_rename_wiki_pages: Вики хуудсуудыг дахиж нэрлэх
 permission_delete_wiki_pages: Вики хуудсуудыг устгах
 permission_view_wiki_pages: Вики үзэх
 permission_view_wiki_edits: Вики түүх үзэх
 permission_edit_wiki_pages: Вики хуудсуудыг засварлах
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Хавсралтуудыг устгах
 permission_protect_wiki_pages: Вики хуудсуудыг хамгаалах
 permission_manage_repository: Репозитори
 permission_browse_repository: Репозиторийг үзэх
 permission_view_changesets: Өөрчлөлтүүдийг харах
 permission_commit_access: Коммит хандалт
 permission_manage_boards: Самбарууд
 permission_view_messages: Зурвасуудыг харах
 permission_add_messages: Зурвас илгээх
 permission_edit_messages: Зурвасуудыг засварлах
 permission_edit_own_messages: Өөрийн зурвасуудыг засварлах
 permission_delete_messages: Зурвасуудыг устгах
 permission_delete_own_messages: Өөрийн зурвасуудыг устгах
 permission_export_wiki_pages: Вики хуудсуудыг экспорт хийх
 
 project_module_issue_tracking: Асуудал хянах
 project_module_time_tracking: Хугацаа хянах
 project_module_news: Мэдээ мэдээллүүд
 project_module_documents: Бичиг баримтууд
 project_module_files: Файлууд
 project_module_wiki: Вики
 project_module_repository: Репозитори
 project_module_boards: Самбарууд
 
 label_user: Хэрэглэгч
 label_user_plural: Хэрэглэгчид
 label_user_new: Шинэ хэрэглэгч
 label_user_anonymous: Хамаагүй хэрэглэгч
 label_project: Төсөл
 label_project_new: Шинэ төсөл
 label_project_plural: Төслүүд
 label_x_projects:
  zero: төсөл байхгүй
  one:  1 төсөл
  other: "%{count} төслүүд"
 label_project_all: Бүх Төслүүд
 label_project_latest: Сүүлийн үеийн төслүүд
 label_issue: Асуудал
 label_issue_new: Шинэ асуудал
 label_issue_plural: Асуудлууд
 label_issue_view_all: Бүх асуудлуудыг харах
 label_issues_by: "%{value} - н асуудлууд"
 label_issue_added: Асуудал нэмэгдлээ
 label_issue_updated: Асуудал өөрчлөгдлөө
 label_document: Бичиг баримт
 label_document_new: Шинэ бичиг баримт
 label_document_plural: Бичиг баримтууд
 label_document_added: Бичиг баримт нэмэгдлээ
 label_role: Хандалтын эрх
 label_role_plural: Хандалтын эрхүүд
 label_role_new: Шинэ хандалтын эрх
 label_role_and_permissions: Хандалтын эрхүүд болон зөвшөөрлүүд
 label_member: Гишүүн
 label_member_new: Шинэ гишүүн
 label_member_plural: Гишүүд
 label_tracker: Чиглэл
 label_tracker_plural: Чиглэлүүд
 label_tracker_new: Шинэ чиглэл
 label_workflow: Ажлын дараалал
 label_issue_status: Асуудлын төлөв
 label_issue_status_plural: Асуудлын төлвүүд
 label_issue_status_new: Шинэ төлөв
 label_issue_category: Асуудлын ангилал
 label_issue_category_plural: Асуудлын ангиллууд
 label_issue_category_new: Шинэ ангилал
 label_custom_field: Хэрэглэгчийн тодорхойлсон талбар
 label_custom_field_plural: Хэрэглэгчийн тодорхойлсон талбарууд
 label_custom_field_new: Шинээр хэрэглэгчийн тодорхойлсон талбар үүсгэх
 label_enumerations: Ангиллууд
 label_enumeration_new: Шинэ утга
 label_information: Мэдээлэл
 label_information_plural: Мэдээллүүд
 label_please_login: Нэвтэрч орно уу
 label_register: Бүртгүүлэх
 label_login_with_open_id_option: or login with OpenID
 label_password_lost: Нууц үгээ алдсан
 label_home: Нүүр
 label_my_page: Миний хуудас
 label_my_account: Миний данс
 label_my_projects: Миний төслүүд
 label_administration: Админ хэсэг
 label_login: Нэвтрэх
 label_logout: Гарах
 label_help: Тусламж
 label_reported_issues: Мэдэгдсэн асуудлууд
 label_assigned_to_me_issues: Надад оноогдсон асуудлууд
 label_last_login: Сүүлийн холболт
 label_registered_on: Бүртгүүлсэн огноо
 label_activity: Үйл ажиллагаа
 label_overall_activity: Ерөнхий үйл ажиллагаа
 label_user_activity: "%{value}-ийн үйл ажиллагаа"
 label_new: Шинэ
 label_logged_as: Холбогдсон нэр
 label_environment: Орчин
 label_authentication: Нэвтрэх
 label_auth_source: Нэвтрэх арга
 label_auth_source_new: Шинэ нэвтрэх арга
 label_auth_source_plural: Нэвтрэх аргууд
 label_subproject_plural: Дэд төслүүд
 label_subproject_new: Шинэ дэд төсөл
 label_and_its_subprojects: "%{value} болон холбогдох дэд төслүүд"
 label_min_max_length: Дээд - Доод урт
 label_list: Жагсаалт
 label_date: Огноо
 label_integer: Бүхэл тоо
 label_float: Бутархай тоо
 label_boolean: Үнэн худал утга
 label_string: Текст
 label_text: Урт текст
 label_attribute: Аттрибут
 label_attribute_plural: Аттрибутууд
 label_download: "%{count} Татаж авсан зүйл"
 label_download_plural: "%{count} Татаж авсан зүйлс"
 label_no_data: Үзүүлэх өгөгдөл байхгүй байна
 label_change_status: Төлвийг өөрчлөх
 label_history: Түүх
 label_attachment: Файл
 label_attachment_new: Шинэ файл
 label_attachment_delete: Файл устгах
 label_attachment_plural: Файлууд
 label_file_added: Файл нэмэгдлээ
 label_report: Тайлан
 label_report_plural: Тайлангууд 
 label_news: Мэдээ
 label_news_new: Шинэ мэдээ
 label_news_plural: Мэдээ
 label_news_latest: Сүүлийн үеийн мэдээнүүд
 label_news_view_all: Бүх мэдээг харах
 label_news_added: Мэдээ нэмэгдлээ
 label_change_log: Өөрчлөлтийн лог
 label_settings: Тохиргоо
 label_overview: Эхлэл
 label_version: Хувилбар
 label_version_new: Шинэ хувилбар
 label_version_plural: Хувилбарууд
 label_close_versions: Гүйцэт хувилбаруудыг хаалаа
 label_confirmation: Баталгаажуулах
 label_export_to: 'Өөр авч болох формат:'
 label_read: Унших...
 label_public_projects: Олон нийтийн төслүүд
 label_open_issues: нээлттэй
 label_open_issues_plural: нээлттэй
 label_closed_issues: хаалттай
 label_closed_issues_plural: хаалттай
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
  zero: 0 нээлттэй / %{total}
  one:  1 нээлттэй / %{total}
  other: "%{count} нээлттэй / %{total}"
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: 0 нээлттэй
  one:  1 нээлттэй
  other: "%{count} нээлттэй"
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: 0 хаалттай
  one:  1 хаалттай
  other: "%{count} хаалттай"
 label_total: Нийт
 label_permissions: Зөвшөөрлүүд
 label_current_status: Одоогийн төлөв
 label_new_statuses_allowed: Шинээр олгож болох төлвүүд
 label_all: бүгд
 label_none: хоосон
 label_nobody: хэн ч биш
 label_next: Дараагийн
 label_previous: Өмнөх
 label_used_by: Хэрэглэгддэг
 label_details: Дэлгэрэнгүй
 label_add_note: Тэмдэглэл нэмэх
 label_per_page: Нэг хуудсанд
 label_calendar: Календарь
 label_months_from: Саруудыг хаанаас
 label_gantt: Гант диаграм
 label_internal: Дотоод
 label_last_changes: "сүүлийн %{count} өөрчлөлтүүд"
 label_change_view_all: Бүх өөрчлөлтүүдийг харах
 label_personalize_page: Энэ хуудсыг өөрт зориулан өөрчлөх
 label_comment: Тайлбар
 label_comment_plural: Тайлбарууд
 label_x_comments:
  zero: сэтгэгдэл байхгүй
  one: 1 сэтгэгдэлтэй
  other: "%{count} сэтгэгдэлтэй"
 label_comment_add: Тайлбар нэмэх
 label_comment_added: Тайлбар нэмэгдлээ
 label_comment_delete: Тайлбарууд устгах
 label_query: Хэрэглэгчийн тодорхойлсон асуулт
 label_query_plural: Хэрэглэгчийн тодорхойлсон асуултууд
 label_query_new: Шинээр хэрэглэгчийн тодорхойлсон асуулт үүсгэх
 label_filter_add: Шүүлтүүр нэмэх
 label_filter_plural: Шүүлтүүрүүд
 label_equals: бол
 label_not_equals: биш
 label_in_less_than: аас бага
 label_in_more_than: аас их
 label_greater_or_equal: '>='
 label_less_or_equal: '<='
 label_in: дотор
 label_today: өнөөдөр
 label_all_time: бүх хугацаа
 label_yesterday: өчигдөр
 label_this_week: энэ долоо хоног
 label_last_week: өнгөрсөн долоо хоног
 label_last_n_days: "сүүлийн %{count} өдрүүд"
 label_this_month: энэ сар
 label_last_month: сүүлийн сар
 label_this_year: энэ жил
 label_date_range: Хязгаар огноо
 label_less_than_ago: бага өдрийн дотор
 label_more_than_ago: их өдрийн дотор
 label_ago: өдрийн өмнө
 label_contains: агуулж байгаа
 label_not_contains: агуулаагүй
 label_day_plural: өдрүүд
 label_repository: Репозитори
 label_repository_plural: Репозиторууд
 label_browse: Үзэх
 label_modification: "%{count} өөрчлөлт"
 label_modification_plural: "%{count} өөрчлөлтүүд"
 label_branch: Салбар
 label_tag: Шошго 
 label_revision: Хувилбар
 label_revision_plural: Хувилбарууд
 label_revision_id: "%{value} Хувилбар"
 label_associated_revisions: Хамааралтай хувилбарууд
 label_added: нэмэгдсэн
 label_modified: өөрчлөгдсөн
 label_copied: хуулсан
 label_renamed: нэрийг нь өөрчилсөн
 label_deleted: устгасан
 label_latest_revision: Сүүлийн үеийн хувилбар
 label_latest_revision_plural: Сүүлийн үеийн хувилбарууд
 label_view_revisions: Хувилбаруудыг харах
 label_view_all_revisions: Бүх хувилбаруудыг харах
 label_max_size: Maximum size
 label_sort_highest: Хамгийн дээр
 label_sort_higher: Дээш нь
 label_sort_lower: Доош нь
 label_sort_lowest: Хамгийн доор
 label_roadmap: Хөтөч
 label_roadmap_due_in: "%{value} дотор дуусгах"
 label_roadmap_overdue: "%{value} оройтсон"
 label_roadmap_no_issues: Энэ хувилбарт асуудал байхгүй байна
 label_search: Хайх
 label_result_plural: Үр дүн
 label_all_words: Бүх үгс
 label_wiki: Вики
 label_wiki_edit: Вики засвар
 label_wiki_edit_plural: Вики засварууд
 label_wiki_page: Вики хуудас
 label_wiki_page_plural: Вики хуудас
 label_index_by_title: Гарчгаар эрэмбэлэх
 label_index_by_date: Огноогоор эрэмбэлэх
 label_current_version: Одоогийн хувилбар
 label_preview: Ямар харагдахыг шалгах
 label_feed_plural: Feeds
 label_changes_details: Бүх өөрчлөлтүүдийн дэлгэрэнгүй
 label_issue_tracking: Асуудал хянах
 label_spent_time: Зарцуулсан хугацаа
 label_f_hour: "%{value} цаг"
 label_f_hour_plural: "%{value} цаг"
 label_time_tracking: Хугацааг хянах
 label_change_plural: Өөрчлөлтүүд
 label_statistics: Статистик
 label_commits_per_month: Сард хийсэн коммитын тоо
 label_commits_per_author: Зохиогч бүрийн хувьд коммитын тоо
 label_view_diff: Ялгаануудыг харах
 label_diff_inline: дотор нь
 label_diff_side_by_side: зэрэгцүүлж
 label_options: Тохиргоо
 label_copy_workflow_from: Ажлын дарааллыг хуулах
 label_permissions_report: Зөвшөөрлүүдийн таблиц
 label_watched_issues: Ажиглагдаж байгаа асуудлууд
 label_related_issues: Хамааралтай асуудлууд
 label_applied_status: Олгосон төлөв
 label_loading: Ачаалж байна...
 label_relation_new: Шинэ хамаарал
 label_relation_delete: Хамаарлыг устгах
 label_relates_to: энгийн хамааралтай
 label_duplicates: хос хамааралтай
 label_duplicated_by: давхардуулсан эзэн
 label_blocks: шаардах хамааралтай
 label_blocked_by: блоколсон эзэн
 label_precedes: урьдчилах хамааралтай
 label_follows: дагаж
 label_end_to_start: хойноос нь урагшаа
 label_end_to_end: хойноос нь хойшоо
 label_start_to_start: урдаас нь урагаа
 label_start_to_end: урдаас нь хойшоо
 label_stay_logged_in: Энэ комьютер дээр санах
 label_disabled: идэвхгүй болсон
 label_show_completed_versions: Гүйцэд хувилбаруудыг харуулах
 label_me: би
 label_board: Форум
 label_board_new: Шинэ форум
 label_board_plural: Форумууд
 label_board_locked: Түгжээтэй
 label_board_sticky: Sticky
 label_topic_plural: Сэдвүүд
 label_message_plural: Зурвасууд
 label_message_last: Сүүлийн зурвас
 label_message_new: Шинэ зурвас
 label_message_posted: Зурвас нэмэгдлээ
 label_reply_plural: Хариултууд
 label_send_information: Дансны мэдээллийг хэрэглэгчид илгээх
 label_year: Жил
 label_month: Сар
 label_week: Долоо хоног
 label_date_from: Хэзээнээс
 label_date_to: Хэдий хүртэл
 label_language_based: Хэрэглэгчийн хэлнас шалтгаалан
 label_sort_by: "%{value} талбараар нь эрэмбэлэх"
 label_send_test_email: Турших мэйл илгээх
 label_feeds_access_key: RSS хандах түлхүүр
 label_missing_feeds_access_key: RSS хандах түлхүүр алга
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS хандалтын түлхүүр %{value}-ийн өмнө үүссэн"
 label_module_plural: Модулууд
 label_added_time_by: "%{author} %{age}-ийн өмнө нэмсэн"
 label_updated_time_by: "%{author} %{age}-ийн өмнө өөрчилсөн"
 label_updated_time: "%{value} -ийн өмнө өөрчлөгдсөн"
 label_jump_to_a_project: Төсөл рүү очих...
 label_file_plural: Файлууд
 label_changeset_plural: Өөрчлөлтүүд
 label_default_columns: Стандарт баганууд
 label_no_change_option: (Өөрчлөлт байхгүй)
 label_bulk_edit_selected_issues: Сонгогдсон асуудлуудыг бөөнөөр засварлах
 label_theme: Системийн Дизайн
 label_default: Стандарт
 label_search_titles_only: Зөвхөн гарчиг хайх
 label_user_mail_option_all: "Миний бүх төсөл дээрх бүх үзэгдлүүдийн хувьд"
 label_user_mail_option_selected: "Сонгогдсон төслүүдийн хувьд бүх үзэгдэл дээр..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Миний өөрийн хийсэн өөрчлөлтүүдийн тухай надад мэдэгдэх хэрэггүй"
 label_registration_activation_by_email: дансыг имэйлээр идэвхжүүлэх
 label_registration_manual_activation: дансыг гараар идэвхжүүлэх
 label_registration_automatic_activation: дансыг автоматаар идэвхжүүлэх
 label_display_per_page: 'Нэг хуудсанд: %{value}'
 label_age: Нас
 label_change_properties: Тохиргоог өөрчлөх
 label_general: Ерөнхий
 label_more: Цааш нь
 label_scm: SCM
 label_plugins: Модулууд
 label_ldap_authentication: LDAP нэвтрэх горим
 label_downloads_abbr: D/L
 label_optional_description: Дурын тайлбар
 label_add_another_file: Дахин файл нэмэх
 label_preferences: Тохиргоо
 label_chronological_order: Цагаан толгойн үсгийн дарааллаар
 label_reverse_chronological_order: Урвуу цагаан толгойн үсгийн дарааллаар
 label_planning: Төлөвлөлт
 label_incoming_emails: Ирсэн мэйлүүд
 label_generate_key: Түлхүүр үүсгэх
 label_issue_watchers: Ажиглагчид
 label_example: Жишээ
 label_display: Display
 label_sort: Sort
 label_ascending: Ascending
 label_descending: Descending
 label_date_from_to: From %{start} to %{end}
 label_wiki_content_added: Wiki page added
 label_wiki_content_updated: Wiki page updated
 label_group: Group
 label_group_plural: Groups
 label_group_new: New group
 label_time_entry_plural: Spent time
 label_version_sharing_none: Not shared
 label_version_sharing_descendants: With subprojects
 label_version_sharing_hierarchy: With project hierarchy
 label_version_sharing_tree: With project tree
 label_version_sharing_system: With all projects
 label_update_issue_done_ratios: Update issue done ratios
 label_copy_source: Source
 label_copy_target: Target
 label_copy_same_as_target: Same as target
 label_display_used_statuses_only: Only display statuses that are used by this tracker
 label_api_access_key: API access key
 label_missing_api_access_key: Missing an API access key
 label_api_access_key_created_on: "API access key created %{value} ago"
 
 button_login: Нэвтрэх
 button_submit: Илгээх
 button_save: Хадгалах
 button_check_all: Бүгдийг сонго
 button_uncheck_all: Бүгдийг үл сонго
 button_delete: Устгах
 button_create: Үүсгэх
 button_create_and_continue: Үүсгээд цааш үргэлжлүүлэх
 button_test: Турших
 button_edit: Засварлах
 button_add: Нэмэх
 button_change: Өөрчлөх
 button_apply: Өөрчлөлтийг хадгалах
 button_clear: Цэвэрлэх
 button_lock: Түгжих
 button_unlock: Түгжээг тайлах
 button_download: Татах
 button_list: Жагсаалт
 button_view: Харах
 button_move: Зөөх
 button_move_and_follow: Зөө бас дага
 button_back: Буцах
 button_cancel: Болих
 button_activate: Идэвхжүүлэх
 button_sort: Эрэмбэлэх
 button_log_time: Лог хийсэн хугацаа
 button_rollback: Энэ хувилбар руу буцах
 button_watch: Ажиглах
 button_unwatch: Ажиглахаа болих
 button_reply: Хариулах
 button_archive: Архивлах
 button_unarchive: Архивыг задлах
 button_reset: Анхны утгууд
 button_rename: Нэрийг нь солих
 button_change_password: Нууц үгээ өөрчлөх
 button_copy: Хуулах
 button_copy_and_follow: Зөө бас дага
 button_annotate: Тайлбар хавсаргах
 button_update: Шинэчлэх
 button_configure: Тохируулах
 button_quote: Ишлэл
 button_duplicate: Хуулбар
 button_show: Үзэх
 
 status_active: идэвхтэй
 status_registered: бүртгүүлсэн
 status_locked: түгжээтэй
 
 version_status_open: нээлттэй
 version_status_locked: түгжээтэй
 version_status_closed: хаалттай

 field_active: идэвхтэй
 
 text_select_mail_notifications: Ямар үед имэйлээр мэдэгдэл илгээхийг сонгоно уу.
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 гэвэл ямар ч хязгааргүй гэсэн үг
 text_project_destroy_confirmation: Та энэ төсөл болоод бусад мэдээллийг нь үнэхээр устгамаар байна уу ?
 text_subprojects_destroy_warning: "Уг төслийн дэд төслүүд : %{value} нь бас устгагдах болно."
 text_workflow_edit: Ажлын дарааллыг өөрчлөхийн тулд хандалтын эрх болон асуудлын чиглэлийг сонгоно уу
 text_are_you_sure: Та итгэлтэй байна уу ?
 text_journal_changed: "%{label} %{old} байсан нь %{new} болов"
 text_journal_set_to: "%{label} %{value} болгож өөрчиллөө"
 text_journal_deleted: "%{label} устсан (%{old})"
 text_journal_added: "%{label} %{value} нэмэгдсэн"
 text_tip_issue_begin_day: энэ өдөр эхлэх ажил
 text_tip_issue_end_day: энэ өдөр дуусах ажил
 text_tip_issue_begin_end_day: энэ өдөр эхлээд мөн дуусч байгаа ажил
832
 text_project_identifier_info: 'Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier can not be changed.'
833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863
 text_caracters_maximum: "дээд тал нь %{count} үсэг."
 text_caracters_minimum: "Хамгийн багадаа ядаж %{count} тэмдэгт байх."
 text_length_between: "Урт нь багадаа %{min}, ихдээ %{max} тэмдэгт."
 text_tracker_no_workflow: Энэхүү асуудлын чиглэлд ямар ч ажлын дараалал тодорхойлогдоогүй байна
 text_unallowed_characters: Хэрэглэж болохгүй тэмдэгтүүд
 text_comma_separated: Таслалаар зааглан олон утга оруулж болно.
 text_line_separated: Multiple values allowed (one line for each value).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Коммитийн зурвасуудад хамааруулсан болон байнгын асуудлууд
 text_issue_added: "Асуудал %{id} - ийг хэрэглэгч %{author} мэдэгдсэн байна."
 text_issue_updated: "Асуудал %{id} - ийг хэрэглэгч %{author} өөрчилсөн байна."
 text_wiki_destroy_confirmation: Та энэ вики болон холбогдох бүх мэдээллийг үнэхээр устгамаар байна уу ?
 text_issue_category_destroy_question: "Энэ ангилалд зарим асуудлууд (%{count}) орсон байна. Та яах вэ ?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Асуудлуудыг энэ ангиллаас авах
 text_issue_category_reassign_to: Асуудлуудыг энэ ангилалд дахин оноох
 text_user_mail_option: "Сонгогдоогүй төслүүдийн хувьд, та зөвхөн өөрийнхөө ажиглаж байгаа зүйлс юмуу танд хамаатай зүйлсийн талаар мэдэгдэл авах болно (Таны оруулсан асуудал, эсвэл танд оноосон гэх мэт)."
 text_no_configuration_data: "Хандалтын эрхүүд, чиглэлүүд, асуудлын төлвүүд болон ажлын дарааллын тухай мэдээллийг хараахан оруулаагүй байна.\nТа стандарт өгөгдлүүдийг даруйхан оруулахыг зөвлөж байна, оруулсан хойно та засварлаж болно."
 text_load_default_configuration: Стандарт өгөгдлийг ачаалах
 text_status_changed_by_changeset: "%{value} өөрчлөлтөд хийгдсэн."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Та сонгогдсон асуудлуудыг үнэхээр устгамаар байна уу ?'
 text_select_project_modules: 'Энэ төслийн хувьд идэвхжүүлэх модулуудаа сонгоно уу:'
 text_default_administrator_account_changed: Стандарт администраторын бүртгэл өөрчлөгдлөө
 text_file_repository_writable: Хавсралт файл хадгалах хавтас руу бичих эрхтэй
 text_plugin_assets_writable: Плагин модулийн ассет хавтас руу бичих эрхтэй
 text_rmagick_available: RMagick суулгагдсан (заавал биш)
 text_destroy_time_entries_question: "Таны устгах гэж байгаа асуудлууд дээр нийт %{hours} цаг зарцуулсан юм байна, та яах вэ ?"
 text_destroy_time_entries: Мэдэгдсэн цагуудыг устгах
 text_assign_time_entries_to_project: Мэдэгдсэн асуудлуудыг төсөлд оноох
 text_reassign_time_entries: 'Мэдэгдсэн асуудлуудыг энэ асуудалд дахин оноо:'
 text_user_wrote: "%{value} бичихдээ:"
 text_enumeration_destroy_question: "Энэ утгад %{count} обьект оноогдсон байна."
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Тэдгээрийг энэ утгад дахин оноо:'
864
 text_email_delivery_not_configured: "Имэйлийн тохиргоог хараахан тохируулаагүй байна, тиймээс имэйл мэдэгдэл явуулах боломжгүй байна.\nSMTP сервэрээ config/configuration.yml файл дотор тохируулаад төслийн менежерээ дахиад эхлүүлээрэй."
865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876
 text_repository_usernames_mapping: "Репозиторийн логд байгаа бүх хэрэглэгчийн нэрүүдэд харгалзсан Төслийн Менежер системд бүртгэлтэй хэрэглэгчдийг Сонгох юмуу шинэчилнэ үү.\nТөслийн менежер болон репозиторид байгаа ижилхэн нэр юмуу имэйлтэй хэрэглэгчид харилцан харгалзна."
 text_diff_truncated: '... Файлын ялгаврын хэмжээ үзүүлэхэд дэндүү урт байгаа учраас төгсгөлөөс нь хасч үзүүлэв.'
 text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
 text_wiki_page_destroy_question: "This page has %{descendants} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?"
 text_wiki_page_nullify_children: "Keep child pages as root pages"
 text_wiki_page_destroy_children: "Delete child pages and all their descendants"
 text_wiki_page_reassign_children: "Reassign child pages to this parent page"
 text_own_membership_delete_confirmation: "You are about to remove some or all of your permissions and may no longer be able to edit this project after that.\nAre you sure you want to continue?"
 
 default_role_manager: Менежер
 default_role_developer: Хөгжүүлэгч
 default_role_reporter: Мэдэгдэгч
877 878
 default_role_non_member: Non member
 default_role_anonymous: Anonymous
879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933
 default_tracker_bug: Алдаа
 default_tracker_feature: Онцлог
 default_tracker_support: Тусламж
 default_issue_status_new: Шинэ
 default_issue_status_in_progress: Ахицтай
 default_issue_status_assigned: Оноогдсон
 default_issue_status_resolved: Шийдвэрлэгдсэн
 default_issue_status_feedback: Feedback
 default_issue_status_closed: Хаагдсан
 default_issue_status_rejected: Хүлээж аваагүй
 default_doc_category_user: Хэрэглэгчийн бичиг баримт
 default_doc_category_tech: Техникийн бичиг баримт
 default_priority_low: Бага
 default_priority_normal: Хэвийн
 default_priority_high: Өндөр
 default_priority_urgent: Нэн яаралтай
 default_priority_immediate: Нэн даруй
 default_activity_design: Дизайн
 default_activity_development: Хөгжүүлэлт
 
 enumeration_issue_priorities: Асуудлын зэрэглэлүүд
 enumeration_doc_categories: Бичиг баримтын ангиллууд
 enumeration_activities: Үйл ажиллагаанууд (хугацааг хянах)
 enumeration_system_activity: Системийн үйл ажиллагаа

 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
 label_profile: Profile
 field_parent_issue: Parent task
 error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status
 label_subtask_plural: Subtasks
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
 error_unable_to_connect: Unable to connect (%{value})
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and can't be deleted.
 field_principal: Principal
 label_my_page_block: My page block
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): %{errors}."
 text_zoom_out: Zoom out
 text_zoom_in: Zoom in
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
 label_overall_spent_time: Overall spent time
 field_time_entries: Log time
 project_module_gantt: Gantt
 project_module_calendar: Calendar
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
 text_are_you_sure_with_children: Delete issue and all child issues?
 field_text: Text field
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
 setting_default_notification_option: Default notification option
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
 label_user_mail_option_none: No events
 field_member_of_group: Assignee's group
 field_assigned_to_role: Assignee's role
934
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
935 936
 label_principal_search: "Search for user or group:"
 label_user_search: "Search for user:"
Jean-Philippe Lang's avatar
Jean-Philippe Lang committed
937 938
 field_visible: Visible
 setting_emails_header: Emails header
Jean-Philippe Lang's avatar
Jean-Philippe Lang committed
939
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
940
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
Jean-Philippe Lang's avatar
Jean-Philippe Lang committed
941
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
942
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
Jean-Philippe Lang's avatar
Jean-Philippe Lang committed
943
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
944
 text_powered_by: Powered by %{link}
945 946 947 948 949 950 951
 label_cvs_module: Module
 label_filesystem_path: Root directory
 label_darcs_path: Root directory
 label_bazaar_path: Root directory
 label_cvs_path: CVSROOT
 label_git_path: Path to .git directory
 label_mercurial_path: Root directory
952
 label_my_queries: My custom queries
Eric Davis's avatar
Eric Davis committed
953 954 955 956 957 958 959 960 961
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
 button_expand_all: Expand all
 button_collapse_all: Collapse all
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
 field_effective_date: Due date
 label_news_comment_added: Comment added to a news
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.